HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Download

ID Tên Ngày cập nhật Downloads
1 PM Chấm công tiếng việt TAS.NET 06-12-2017
2 PM Chấm công tiếng việt FiTa 2.2 (New) 06-12-2017
3 Hướng dẫn sử dụng Phần mềm chấm công Wise eye On 39 pdf 06-12-2017
4 Hướng dẫn sử dụng Phần mềm chấm công Wise eye On 39-USB pdf 06-06-2017
5 Phần mềm chấm công Tiếng Anh ZKTime 5.0 New (free) 02-19-2017
6 Hướng dẫn cài đặt và chia ca phần mềm chấm công Wise Eye On 39 02-19-2017
7 Phần mềm chấm công tiếng việt Wise Eye On39 Tải dữ liệu từ USB 10-23-2016
8 Phần mềm hỗ trợ từ xa Ultra View 5.0 - free 07-19-2016
9 Phần mềm hỗ trợ SQL 2008 Full 32 bit Part 2 07-17-2016
10 Phần mềm hỗ trợ SQL 2008 Full 32 bit Part 1 07-17-2016
11 Phần mềm hỗ trợ SQL 2008 Full 64 bit Part 2 07-17-2016
12 Phần mềm hỗ trợ SQL 2008 Full 64 bit Part 1 07-17-2016
13 Phần mềm Chấm công Kiểm soát SmartTas 2016 07-17-2016
14 Phần mềm kiểm soát cửa, Chấm công tiếng anh Suprema V1.8 04-23-2016
15 Hướng dẫn sử dụng hệ thống kiểm soát phân tầng thang máy Soyal 04-21-2016
16 Phần mềm hỗ trợ DotNet 4.5 full 04-21-2016
17 Phần mềm Chấm công tiếng việt Mita Pro 04-21-2016
18 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mita Pro 04-21-2016
19 Hướng dẫn sử dụng phần mềm Mita và Tita 04-21-2016
20 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công T200A 04-21-2016
21 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công RJ 880 04-21-2016
22 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ từ, vân tay màn hình trắng đen 04-21-2016
23 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy UMEI 04-21-2016
24 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy MD 80B 04-21-2016
25 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công thẻ giấy 2200N, 550AN, 990AN... 04-21-2016
26 Hướng dẫn sử dụng máy in búa RJ 880 Kingpower 670AN 04-21-2016
27 Hướng dẫn sử dụng máy chấm công màn hình mầu 04-21-2016
28 Hướng dẫ sử dụng máy bảo vệ 6000C, 7000C, 9000E,9800 04-21-2016
29 Phần mềm chấm công bảo vệ 04-21-2016
30 Phần mềm hỗ trợ SQL 2005 04-21-2016
31 Phần mềm hỗ trợ từ xa Teamviewer 6 04-21-2016
32 Phần mềm Photoshop CS5.0 04-21-2016
33 Phần mềm chấm công Wise Eye V5.1 04-21-2016
34 Phần mềm kiểm soát cửa, hệ thống cửa ZKTeco 3.5 04-21-2016

Đối tác

Scroll