Nhà Cung cấp thiết bị kiểm soát thang máy đang được ứng dụng hầu hết tại các tòa nhà cao ốc hiện nay. Thiết bị giúp cho việc quản lý ra vào tòa nhà, từng tầng được quản lý, đồng thời đảm bảo an ninh cho tòa nhà. Các thiết bị được sử dụng trong Thang máy chuyên dụng như thiết bị đọc thẻ, mật mã, vân tay hay khuôn mặt và thiết bị phân tầng. Dữ liệu được liên tục chuyển về cơ sở dữ liệu trung tâm tại mỗi thang và kiểm soát an toàn được chi tiết nhất.
Anh Đào là một trong những đơn vị đi đầu trang lĩnh vực kiểm soát thang máy, chuyên cung cấp các thiết bị chính hãng, giá tốt nhất, các giải pháp tư vấn sát với nhu cầu của khách hàng và đạt hiệu quả cao nhất.

Đối tác

Scroll