Bạn sẽ tạo một sự cải tiến cho căn nhà với các ổ khóa mới, cộng với sự yên tâm.

Bạn sẽ tạo một sự cải tiến cho căn nhà với các ổ khóa cửa mới, cộng với sự yên tâm.

Có một số công việc mà bạn nên thực hiện trước khi dọn vào một căn nhà mới để khởi sự sinh sống tại đó.

Thay các ổ khóa. Không phải bạn mắc bệnh hoang tưởng nếu bạn muốn thay các ổ khóa trên những cửa ra vào căn nhà mới của bạn. Làm như vậy chứng tỏ bạn là người khôn ngoan. Làm sao biết được có bao nhiêu người có chìa khóa để vào căn nhà hiện giờ là nhà của bạn! Việc sửa chữa cũng dễ dàng. Thường chỉ cần một phí tổn nhỏ để một thợ khóa tới nhà bạn, nhưng không nên chỉ giản dị làm lại chìa cho các ổ khóa, bạn nên thay cả các ổ khóa. Bạn sẽ tạo một sự cải tiến cho căn nhà với các ổ khóa mới, cộng với sự yên tâm.

"Khóa những căn phòng bạn không sử dụng, hoặc sẽ không sử dụng ngay bây giờ"

 

Đối tác

Scroll