Giải pháp quản lý nhân sự cho các công ty trong lĩnh vực may mặc, giày dép

Sơ lược giải pháp:

Công ty có nhiều nhà máy tại nhiều địa điểm khác nhau ở Đồng Nai, Tây Ninh, Việc chấm công được thực hiện tự động bằng máy quét vân tay (có tích hợp thẻ từ), Dữ liệu chấm công hàng ngày được đẩy trực tiếp về Server và được xử lý tại đây, Số lượng máy quét vân tay phụ thuộc vào số lượng công nhân của công ty, Chấm công, tính lương theo sản phẩm, theo từng công đoạn lắp ráp.

Ưu điểm:

Áp dụng tốt cho các công ty trong lĩnh vực sản xuất liên quan đến may mặc, dày dép, Toàn bộ khâu chấm công, xử lý dữ liệu,.. được thực hiện tự động, Quản lý dữ liệu tập trung, Đồng bộ được toàn bộ dữ liệu chấm công, tính lương của công ty

Đối tác

Scroll