Triển khai hệ thống chấm công quản lý suất ăn tại Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Đồng Nai

Triển khai hệ thống máy chấm công quản lý suất ăn tạ Nhà máy Hóa chất Biên Hòa Đồng Nai

"Bộ phận Bảo vệ kiểm tra chất lượng thiết bị cho nghiệm thu công trình"

"Bộ phận IT kiểm tra nghiệm thu công trình"

Đối tác

Scroll