Máy chấm công thẻ từ là thiết bị được sử dụng công nghệ không tiếp xúc, thẻ RFID hoặc thẻ MIFARE. Thiết bị được ứng dụng trong môi trường ẩm ướt, số lượng người dùng lớn. Thiết bị cho phép lưu và đọc số lượng lớn sự kiện, đồng thời được kết nối với phần mềm chấm công giúp hữu ích cho việc lưu trữ và xử lý dữ liệu.
Việc ứng dụng công nghệ chấm công bằng thẻ cảm ứng giúp cho hệ thống quản lý nhân sự được giảm bớt đáng kể mà vẫn đảm bảo cho việc quản lý, xử lý dữ liệu nhanh chóng, chính xâc, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao cho các Công ty, Doanh nghiệp, Công xưởng vừa và lớn…

Đối tác

Scroll